Thánh Arnold Janssen
Thánh Joseph Freinademetz

  Đại Chủng Viện Ngôi Lời

Tỉnh dòng Ngôi Lời Chicago

Suy Niệm về Ngôi Mộ Trống

Xin Lễ
xin bấm vào đây

CHỦ NHẬT THỨ XVII MÙA QUANH NĂM

"Bà (Maria Mađalêna) quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu" (Gn 20:14). Đấy là điều đã xảy ra khi mà Maria Mađalêna chạy đến ngôi mộ trống >>
Xin bấm vào hình trên để coi thêm hình ảnh:
- Cử hành 14 Chặng Đàng Thánh Giá ngoài trời
- Cùng Đức Mẹ Than Khóc dưới tầng hầm

Khi cầu nguyện, hãy nói: "Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến.  Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ" (Lc 11:2-4)
Xin bấm vào hình Chúa Phục Sinh để coi thêm hình ảnh Lễ Vọng Phục Sinh tại ĐCV Ngôi Lời

​​
Xổ Số Xuân Bính Thân 2016
Xin bấm vào đây để coi kết quả trúng giải

Họp mặt tu sĩ Ngôi Lời Việt Nam tại Hoa Kỳ

Từ ngày 28/12 đến ngày 31/12 năm 2015, anh em tu sĩ Việt Nam thuộc Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời trong ba Tỉnh dòng tại Hoa Kỳ đã có cuộc họp mặt tại Bay St. Louis, MS, để gặp gỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm phục vụ, và bàn thảo về những dự định tương lai. Anh em Ngôi Lời đã cùng nhau cầu nguyện, dâng Thánh Lễ, chia sẻ những gì đã thu thập được trong sứ mệnh truyền giáo, và gặp gỡ thân nhân, ân nhân, và bạn hữu trong vùng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coi thêm hình ảnh cuộc Họp Mặt Tu Sĩ Ngôi Lời

Lạy Chúa, con đây

 1. Ơn Gọi Dấn Thân
  Ơn Gọi Dấn Thân
 2. Cầu nguyện hết lòng, tu học hết mình, vui chơi hết sức
  Cầu nguyện hết lòng, tu học hết mình, vui chơi hết sức
 3. Chúa đang gọi bạn
  Chúa đang gọi bạn
 4. Giơ hai tay, ta chung xây thế giới mới
  Giơ hai tay, ta chung xây thế giới mới
 5. Hãy tiếp nhận con, lạy Chúa!
  Hãy tiếp nhận con, lạy Chúa!