Kết Quả Xổ Số Xuân Mậu Tuất 2018


Dòng Ngôi Lời xin cảm ơn quý vị ân nhân và thân hữu đã trợ giúp Dòng Ngôi Lời trong việc tham gia Chương trình Xổ Số Tết Mậu Tuất.

Xin chúc mừng quý vị đã trúng các lô xổ số. Sau đây là danh sách quý vị đã trúng các giải thưởng.
Xin tri ân lòng quảng đại của quý vị.  Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho quý vị và gia quyến trong Năm Mậu Tuất 2018.

Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời

Các lô trúng giải Xổ Số Xuân Mậu Tuất 2018​

1 lô Hạng Nhất  $5,000      _____ Mrs. Paulette Thu Ho
                                                       Santa Ana, CA 92703


2 lô Hạng Nhì     $1,000     _____ Ms. Hanh Bui
                                                       Winchester, CA 92596

                                            _____ Mr. & Mrs. LeRoy Schares
                                                       Independence, IA 50644


4 lô Hạng Ba         $500     _____ Mr. Phu Van Hoang
                                                       Chicago, IL 60625

                                            _____ Mrs. Hoa Thi Nguyen
                                                       Oklahoma City, OK 73106 

                                            _____ Mr. Paul Schramm
                                                       Peosta, IA 52068

                                            _____ Ms. Beth Ostwinkle
​                                                       Epworth, IA 52045

Chúc Mừng - Congratulation

Để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc:
 
Lm. Phanxicô Xavie Đinh Ngọc Ký, SVD
ĐẠI CHỦNG VIỆN NGÔI LỜI
102 Jacoby Dr. SW
Epworth, IA 52045
Điện thoại: (563) 876-3057 Ext. 379
Hoặc số     (866) 989-9888
​Email: [email protected]